Deur-aan-deur actie

Een deur aan deur verkoop vergt meer planning en organisatie dan een voorverkoop, maar de omzet is vaak veel groter. Dank zij het recht op retour blijf je niet met gigantische overschotten zitten. Stel dat je te weinig zou besteld hebben, kan er steeds de dag zelf nog afgehaald worden in ons magazijn.

Bij een deur aan deur verkoop is het belangrijk om op voorhand ook de nodige publiciteit te voorzien. Zorg voor affiches en borden en voorzie een kleine aankondiging in de lokale krant of weekblad. Maar vergeet ook digitaal geen reclame te maken: post op je website, op facebook, doe een mailing en laat je leden de info delen op hun sociale netwerkpagina’s. Heb je al eens aan een reclame broodzak gedacht? www.reclamebroodzak.be

Opgelet, een deur-aan-deurverkoop vergt meer voorbereiding door enkele verplichtingen. Ga eerst na bij je gemeente wat toegelaten is en wat niet. Je hebt een legitimatieplicht en vaak is er uitdrukkelijke toestemming nodig. Bij je gemeente hebben ze ook een overzicht van eventuele reeds lopende verkopen in die periode, zo kan je plannen voor een optimaal resultaat. Hou hier rekening mee voor je de verkoop plant!

Bestel deze actie

ENKELE HANDIGE TIPS!

Organiseer jouw actie op het juiste moment

Zaterdag en zondag zijn de beste momenten om je deur aan deur actie te organiseren. In het weekend zijn er véél meer mensen thuis dan tijdens de werkwerk. Je zal dus gevoelig meer verkopen in het weekend.

makkelijk betalingen ontvangen via QR codes

Steeds meer gezinnen hebben geen cash geld meer in huis, daarom is het belangrijk dat ze kunnen betalen via hun smartphone. Door middel van EPC QR codes op papier kunnen jullie leden eenvoudig betaling ontvangen.

lees meer OVER EPC QR CODES

Ontdek ons handig stappenplan voor een geslaagde actie

Lees hieronder hoe je een actie op poten zet. In 4 stappen begeleiden we je naar een succesvolle verkoop actie met grote winst voor jouw vereniging of organisatie!

EEN HANDIG STAPPENPLAN VOOR JOUW ACTIE

1e STAP | voorbereiding

Zorg dat je een duidelijk doel hebt voor je verkoopactie. Dit kan gaan van de aankoop van een nieuw klimrek, een renovatie tot het sponsoren van de jaarlijkse uitstap of evenement. Een duidelijk gedefinieerd doel zorgt voor een goede motivatie van de verkopers!

TIP: maak het doel voor je leden aantrekkelijk! Ze zullen gemotiveerder op pad gaan voor een nieuw speeltuig of een leuke uitstap!

2e STAP | verkoop

Zorg dat alle leden de producten kennen en op de hoogte zijn van de uiterlijke besteldatum. Een gemiddelde actie duurt een tweetal weken. Moedig gedurende de verkoop weken je leden aan zo veel mogelijk te verkopen, benadruk het doel. Via ons bestelformulier kunnen je leden, leerlingen en/of sympathisanten zoveel mogelijk bestellingen ophalen.

TIP: Geef sympathisanten zoals mama’s en papa’s ook een flyer mee, zo kunnen zij op hun werk ook verkoop genereren!

3e STAP | aankoop

Wanneer de actie afgelopen is, zorg je dat je zo snel mogelijk alle bestellingen verzamelt bij 1 centrale persoon die de totalen doorgeeft aan ons. Vergeet hierbij niet te vermelden waar en wanneer je de bestelling wilt ontvangen. Hou rekening met 7 dagen levertermijn.  Je krijgt van ons zowieso een bevestiging van je bestelling en de afgesproken levertermijn.

4e STAP | verdeling

In de laatste fase ga je de geleverde goederen verwerken tot de bestellingen. Hou rekening met voldoende plaats om te stockeren en de pakjes te maken. Alle bestellingen worden geleverd op palletten, deze hebben een afmeting van 80x120cm.

TIP: Hou rekening met eventuele moeilijke periodes voor je leden of leerlingen; vakantie- of examenperiodes.